Reference

Pro společnost s.n.o.p. cz a.s. z Pohořelic jsme stěhovali lis PERLA o váze 100tun a SCHULER o váze 100tun. Stěhovali jsme z Písku do Pohořelic a práce zahrnovali:

 • Doprava pracovní a stěhovací techniky na místo a zpět
 • Odpojení strojů od médií
 • Vystěhování strojů
 • Naložení na přistavené vozidlo
 • Převoz do Pohořelic
 • Nastěhování lisů na předem určené místo.
 • Opětovné zapojení
 • Využití jeřábu k pracím

Zkušebnictví a.s. z Prahy - Běchovic si u nás objednalo nastěhování zkratového transformátoru ELIN včetně jeřábnických služeb.

Na akci "Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro Kongresové centrum Praha" jsme pro společnost ENESA a.s. vystěhovali staré a nastěhovali nové klimatizační jednotky. Naši pracovníci na místo dopravili stěhovací techniku, postavili pomocnou konstrukci pro vyzdvižení o 1,5m výše, vystěhovali staré jednotky ze strojovny ven a nastěhovali nové. Využili k tomu jeřábové práce a vysokozdvižný vozík.

Na tuto akci jsme také stěhovali 4ks čel výměníku ALFA LAVAL o hmotnosti cca 800kg do strojovny glykolu včetně ustavení na finální pozici.

Společnost Dražice - strojírna s.r.o. z Benátek nad Jizerou si u nás objednala přesun výstředníkových lisů LE 400 C, LE 250 C, LE 40 C v rámci haly cca 5  až 30m. Dále jsme stěhovali lis LEXN 100 C, který se přesouval na nádvoří cca 100m.

 

V květnu 2016 jsme stěhovali další lis pro společnost Sellier & Bellot a.s. do jejich hal ve Vlašimi. 25ti tunový lis  PD 125 Manurhin má dálku 3,2m, šířku 2m a výšku 4m. Tento nadměrný náklad má specifické podmínky pro stěhování. Každý stroj musel být přestěhován v jednom dnu a ustaven na vanu.

Lis o hmotnosti 26 tun (4,2m dlouhý, 3,3m široký, 2,7m vysoký) jsme stěhovali z Francie pro společnost Sellier & Bellot a.s. včetně nastěhování do jejich hal ve Vlašimi. Využito bylo 10 palet (kryty, příslušenství, podavače do 1500 Kg), plachty a kurty. Dodávka se uskutečnila do 4 dnů od naložení.

Schäfer - Menk s.r.o. nám svěřila stěhování lisu v jejich areálu v Praze-Radotín. Jednalo se o dvě části lisu o 20t.

Společnost TERMOMONT s.r.o. z Litomyšle u nás objednala stěhování a usazení 2 ks chladících jednotek York, pračky vzduchu, akumulační nádrže, rozdělovače a sběrače. Vše probíhalo v rámci přestavby výroby chladu klimatizace vany V4 - chlazení a klimatizace tažírny V4 - VZT.

Do úpravny vody Želivka jsme prováděli stěhování 2ks čerpadel pro společnost Česká voda - Czech Waters a.s. z pražské Hostivaře.

V březnu jsme dále stěhovali 2600 kg kotel pro ČD Depo kolejových vozidel Vršovice, které zahrnovalo složení kotle z korby a jeho stěhování na základ.

 

Stěhování 15ti tunového lisu v hale Dýšina jsme v únoru 2016 provedli pro společnost Schäver - Menk s.r.o.

CHIRANA T. Injecta, s.r.o. z Prahy 4 u nás objednala přestěhování balící linky Multivac. Ta vážila 2 000kg s rozměry 6,1mx1,7mx1,2m ze Staré Turé SK do Prahy-Komořany. V Praze jsme měli za úkol linku rozebrat na 3 díly a poté nastěhovat na místo.

Stěhovací práce zahrnovali:

 • Dopravu pracovníků a stěhovací techniky na místo a zpět
 • Stěhovací práce
 • Vazačské práce
 • Pomocný materiál
 • Autojeřáb + plošina

 

 

VUAB Pharma a.s. z Roztok využila našich služeb v rámci stěhovacích prací na plnící lince injekcí (2+2 ks strojů do dvou tun) včetně příslušenství a stěhovacích prací na lyofilizátoru (1ks stroje o váze 21tun) včetně příslušenství. Práce probíhali vložením objektu stěhovacím otvorem a jeřábem cca 1,5m nad zemí. K našim pracem máme vždy pracovní obuv, výstražné helmy, vesty a osvědčení k prováděným činnostem.

C.I.C Janu Hřebeci s.r.o. jsme složili a odstěhovali ohraňovací lis Trubend 5085 SX o hmotnosti cca 8600kg na místo ve výrobní hale. Pro klienta jsme zajistili současně i jeřáb.

FV-Plast, a.s.v Čelákovicích jsme zajistili vykládku navíjecího zařízení s rozměry 5x2,3x2,9m (dxšxv), o hmotnosti 4,5tun z návěsu kamionu za přítomnosti jeřábu a následné umístění do výrobní haly.

Výměnu výparníku chladící jednotky jsme realizovali pro PRAGOFINAL s.r.o. v Praze. Bylo nutné nadzdvihnout kompresor (černé zařízení na válci), předtím bylo provedeno trubní odpojení a demontáž šroubových spojů na válci výparníku. Výparník je černě zaizolovaný válec s odizolovanými čely. Na nás bylo černý válec vystěhovat ze strojovny, kde byl schod s podestou o výši cca 1,3 m a nastěhovat výparník nový a usadit na něj zpětně kompresor. Pro provedení výměny jsme zajistili dva paletové vozíky a řetězový kladkostroj.

Objednávka na demontáž a vystěhování Diesel generátoru v objektu firmy Plzeňská energetika na nás čekala od společnosti RECYKLO s.r.o.

Pro ČZ a.s. jsme ve Strakonicích měli za úkol složit lis CLH 630 z kamionu a nastěhovat ho do haly výrobního odboru Slévárny hliníku.

Účastnili jsme se akce Wrigley v Poříčí nad Sázavou, kde jsme stěhovali plošinu o hmotnosti 1,5 tun pro společnost K.O.K spol. s r.o.

Mezi zajímavé zakázky řadíme stěhovací práce pro První obalovou spol. s r.o.. Obsahovala demontáž, zabalení a naložení strojů na kontejnery ve Francii, příjezd pracovníků na místo a zpět, stěhovací práce, odpojení elektro, uložení na palety, balení strojů. Celá práce trvala 5 dní.

Mezi zahraniční klienty patří například Broetje-Automation GmbH, pro kterou jsme přemísťovali v Odolené vodě. I zde byli součástí transport pracovníků tam i zpět, stěhovací zařízení, příslušenství a materiál, jeřábní a stěhovací práce a pojištění proti škodě.

Měli jsme radost, že se na nás opět obrátila společnost SIEMENS na Praze 13 s přesunutím chladící jednotky umístěné v serverovně.

Pro Alpla s.r.o. v Bystřici jsme vystěhovali vstřikovací stroje ze skladu podniku na transport firmy. Jednalo se o dva díly o hmotnosti 40 a 20 tun.

AHI CARRIER CZ s.r.o. si s námi domluvili stěhování Kompresoru na budově hotelu Ibis Smíchov. Další stěhování, tentokrát opět lisu, nás čekalo dokonce z Indie. Objednatelem byl LLOYD COILS EUROPE s.r.o.

Pro Mintra v Egyptě a První obalovou spol. s r.o. jsme zabalili stroje v ACCO Tábor. Jednalo se o rozebrání strojů celkem o 20 položkách s hmotnostmi do cca 1500 kg. Využili jsme paletové vozíky, vysokozdvižný vozík, elektrický paletový vozík s dlouhými vidlemi, hevery a panenky.

Firma Niersberger, Benešov nám svěřila stěhování kotlového tělesa o hmotnosti 700kg do kotelny v objektu a vystěhování starého ven.

IMG BOHEMIA s.r.o. v Hodoníně si nás zvolila pro stěhování kalandrovací stolice, extruderu a nůžek vytlačovací linky z výrobní haly. Váha dílů byla 2x 9tun a 1x 5tun.Tyto díly jsme následně nakládali na kamiony pomocí autojeřábu, který společnost zajistila.

Pro PEDAPLAST s.r.o. z Řečan nad Labem jsme realizovali stěhování 2 ks vstřikovacích lisů Engel. Nakládka proběhla ve firmě Elplast spol. s r.o. v Přelouči. Jeřáb a 2 kamiony byly zajištěny. Stroje vážili 9 a 19 tun.

SIEMENS na Praze 13 si u nás objednalo přesunutí chladící jednotky umístěné v serverovně. Společnost ECOSOND s.r.o. s námi přemísťovala pec o hmotnosti 3 tuny z výrobní haly před vstupní vrata v Bodycote HT s.r.o. na Praze 5.

Nadměrný náklad jsmě přestěhovali z Francie z MR EQUIPEMENT SA – MANURHIN EQUIPEMENT do Sellier & Bellot a.s. ve Vlašimi. Hmotnost lisu PD 125 Manurhin byla 25 tun, rozměrů 42m délky, 32m šířky a 2m výšky. Náklad jsme zajišťovali deseti krytými paletami, příslušenstvím, podavači o hmotnosti téměř 1500kg a plachtou s kurty.