Pro společnost s.n.o.p. cz a.s. z Pohořelic jsme stěhovali lis PERLA o váze 100tun a SCHULER o váze 100tun. Stěhovali jsme z Písku do Pohořelic a práce zahrnovali:

  • Doprava pracovní a stěhovací techniky na místo a zpět
  • Odpojení strojů od médií
  • Vystěhování strojů
  • Naložení na přistavené vozidlo
  • Převoz do Pohořelic
  • Nastěhování lisů na předem určené místo.
  • Opětovné zapojení
  • Využití jeřábu k pracím

Zkušebnictví a.s. z Prahy - Běchovic si u nás objednalo nastěhování zkratového transformátoru ELIN včetně jeřábnických služeb.