Společnost TERMOMONT s.r.o. z Litomyšle u nás objednala stěhování a usazení 2 ks chladících jednotek York, pračky vzduchu, akumulační nádrže, rozdělovače a sběrače. Vše probíhalo v rámci přestavby výroby chladu klimatizace vany V4 - chlazení a klimatizace tažírny V4 - VZT.

Do úpravny vody Želivka jsme prováděli stěhování 2ks čerpadel pro společnost Česká voda - Czech Waters a.s. z pražské Hostivaře.

V březnu jsme dále stěhovali 2600 kg kotel pro ČD Depo kolejových vozidel Vršovice, které zahrnovalo složení kotle z korby a jeho stěhování na základ.