Pro APB – Plzeň jsme realizovali přesun transformátoru o hmotnosti 57 tun v délce 100 m.

Stěhování parní turbíny a generátoru jsme prováděli pro G-Team a.s.

Pro IMG BOHEMIA s.r.o. jsme prováděli usazení extruderu váhy 5 tun a 12 tun a vyložení katedrovací stolice o váze 16-20 tun, které spočívalo v dopravě do haly a její postavení a uložení na připravené místo.