Stěhování technologických zařízení pro chlazení a vytápění si u nás objednala společnost SYB s.r.o. Jednalo se o stěhování - chladící jednotky, tepelné čerpadlo, akumulační nádrže, výměníková stanice, čerpadla aj.