Pro ALPINE-ENERGIE Česko spol. s r.o. jsme prováděli transport VZT jednotek na stavbě C&A Forum Liberec.

Firma MOOPEX a.s. si u nás objednala stěhovací práce, jejichž rozsah znamenal transport chladící kompresorové jednotky, jejíž váha byla 4.000 Kg

Univerzita Karlova v Praze si u nás objednala stěhování laminárního boxu.