Pro společnost MOOPEX, a.s. jsme přestěhovali 3 kotle do kotelny B2 Stodůlky. Samozřejmě zodpovídáme za přepravované zboží, resp. za jeho nepoškození. Dodrželi jsme předpisy BOZP, PO a EMS.